اصل طلا، جواهر و پلاتین از مالیات بر ارزش افزوده معاف است