تعیین نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده برای تولید و واردات برخی کالاهای اساسی